Administrativ

ADMINISTRATIV

Ne asistăm clienţii în raporturile acestora cu autorităţile locale şi centrale şi, atunci când interesele acestora sunt lezate printr-un act al puterii executive, ne ocupăm de redactarea şi susţinerea acţiunilor în contencios administrativ.