PAPATEOLOGU DENISA
AVOCAT PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ

Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Litigii civile şi comerciale. Societăţi comerciale (întocmirea actelor constitutive, schimbări în structura acţionarilor, a părţilor sociale, lărgiri ale domeniului de activitate, deschiderea unor puncte de lucru şi altele). Negociere pentru încheierea contractelor comerciale. Reorganizare judiciară. Arbitraj. Mediere. Conciliere. Dreptul muncii. Dreptul familiei.
Ofertă pentru clienţii care încheie contract de asistenţă juridică lunară.

Pentru orice detalii sau informații, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon:

(+40) / 0740.067.945

 

OFERTĂ SERVICII

 

societăţi comerciale

redactare contracte
negociere condiţii contractuale
reprezentare societăţi

Detalii

reprezentare juridică

în faţa instanţelor judecătoreşti
în faţa autorităţilor competente
în raporturile cu orice persoană fizică şi juridică

Detalii

consultanţă

fuziunea, achiziţia societăţilor comerciale
încheiere contracte de antrepriză
obţinere avize şi autorizaţii

Detalii