Insolvenţă

Serviciile oferite includ consultanţă în ce priveşte ansamblul măsurilor privind prevenirea reorganizării judiciare, insolvenței comerciale şi falimentului, consultanța în pre-insolvență, întocmirea planului de reorganizare și analiza posibilităților de redresare, gestionarea procedurilor de reorganizare, faliment, lichidare judiciară și lichidare voluntară.

Oferim servicii de specialitate legate de îndeplinirea activităţilor de administrator/lichidator judiciar, mandatar ad-hoc sau conciliator în condiţiile legii, pentru:

 • Reorganizări judiciare;
 • Lichidări judiciare;
 • Concordat preventiv;
 • Mandat ad-hoc;
 • Consultanţă în domeniul insolvenţei;
 • Reprezentare în domeniul insolvenţei;
 • Întocmire plan de reoganizare;
 • Expertize în domeniul insolvenţei;

Venim în întâmpinarea clienţilor noştrii, asigurand:

 • analiza solvabilităţii debitorilor;
 • asistenţa şi consultanţă în recuperarea creanţelor;
 • întocmirea raportelor de analiză a activităţii societăţilor debitoare în vederea observării cauzelor care au dus la încetarea de plăţi;
 • inventarierea activelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • supravegherea sau conducerea activităţii societăţii debitoare;
 • consultanţă la întocmirea raportelor de evaluare a activelor care urmeaza a fi valorificate pe parcursul procedurii;
 • studierea pieţei şi identificarea unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor supuse vânzării, respectiv adoptarea strategiei de valorificare a activelor, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în conditiile Legii nr. 85/2006, respectiv Legea 85/2014;
 • întocmirea Planului de reorganizare precum şi supravegherea respectării acestuia.