Abonament servicii juridice

Cabinetul nostru vă oferă un tarif special pentru contractele permanente de consultanţă juridică încheiate pe perioade de minimum un an.

Cere ofertă!

 

Programul nostru oferit societăţilor comerciale, aflate în plină dezvoltare, cuprinde urmatoarele servicii:

 • redactare contracte, consiliere în vederea adoptării acestora, negociere condiţii contractuale în vederea obţinerii condiţiilor care vă avantajează.
 • identificare debitori rău platnici, notificarea acestora repetată în vederea recuperării debitelor, concilierea prealabila în vederea rezolvării amiabile a litigiilor, redactarea somaţiilor de plata şi susţinerea acestora în instanţă.
 • restructurare materie contractuală necesară în vederea preîntâmpinării, în viitor a situaţiilor de incidente de plată.
 • reprezentarea societăţii în raporturile contractuale cu terţii.
 • drept corporativ
 • redactarea de contracte de muncă şi regulamente de ordine interioară, consultanţă în domeniul dreptului muncii, reprezentare în justiţie.
 • formalităţi prevazute de lege în cazul modificării actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului;

 

Servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică:

 • În faţa instanţelor judecătoreşti: Judecătorii, Tribunale, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • În faţa autorităţilor competente :Poliţie, Parchet, Garda Financiară etc
 • În faţa Birourilor de Executori Judecătoreşti
 • În faţa Administraţiei Publice centrale sau locale: Primării, Administraţii Financiare, Prefecturi etc
 • În faţa Birourilor Notariale
 • În faţa Biroului de Carte Funciară
 • La Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
 • În raporturile cu orice persoană fizică şi juridică
 • În raporturile cu Comisiile de Arbitraj Comercial

Apelând la cabinetul nostru, veţi avea o consultanţă corectă şi informată, asupra demersurilor ce vă revin în faţa reprezentanţilor statului, într-o primă procedură necontencioasă, sau în faţa instanţelor , în condiţiile în care demersurile necontencioase nu vor da rezultatele scontate!

 

Printre actele şi consultanţa ce v-o putem oferi se numara şi:

 • fuziunea, achiziţia societăţilor comerciale
 • dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale
 • consultanţă privind participarea la achiziţii publice
 • încheierea contractelor de antrepriză în construcţii pentru construirea unor noi sedii, spaţii de depozitare sau unităţi de producţie
 • obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării în condiţiile legii a societăţii comerciale
 • obţinerea autorizaţiilor speciale: pentru construcţie, pentru punere pe piaţă, de comercializare etc

 

*serviciile oferite de biroul nostru nu se limitează la prezenta oferta;
*enumerarea lor este cu titlu exemplificativ.