Raporturi muncă

RAPORTURI DE MUNCĂ

Oferim consultanţă companiilor în privinţa tuturor aspectelor referitoare la raporturile de muncă, inclusiv încheierea contractelor individuale şi colective de muncă, supravegherea executarii acestora, constatarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare, redactarea de clauze de loialitate, de neconcurenţă sau de confidenţialitate, dar şi concedierea individuală sau colectivă a angajaţilor.

Suntem în măsura să ne asistăm sau să ne reprezentăm clienţii în faţa instanţelor de judecată în situaţia apariţiei unor litigii de munca, fiind pe deplin familiarizaţi cu aceste proceduri speciale.