Soluţionarea disputelor

SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

Arbitraj, mediere şi conciliere

Pentru a evita birocraţia şi întârzierile inutile asociate proceselor, ne încurajam clienţii să apeleze la metode alternative de soluţionare a litigiilor şi suntem pregătiţi să negociem soluţii favorabile acestora pe calea procedurii arbitrale, a medierii sau a concilierii.

Litigii

Avem experienţa şi cunoştinţele necesare în materia dreptului procesual pentru a asigura o reprezentare cât mai eficientă a clienţilor noştri în faţa tuturor instanţelor de judecată, în litigii civile, comerciale, administrative, fiscale şi de dreptul muncii şi asigurărilor sociale.